Рециклажа електронског отпада

Под рециклажом се подразумева издвајање материјала из отпада и њихово поновно коришћење. Укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа од коришћених делова или материјала.

Сходно хијерархији правилног управљања отпадом врши се провера исправности и функционалности преузете опреме. Проверу исправности и финкционалности врши на почетку процеса квалификовани радник уз поштовање прописаних процедура и правила којима се испитује исправност. Опрема која није у функцији због недостатка одређеног склопа или подсклопа, одлази у сервисни део одакле се требује потребни резервни део, затим се додатно проверава исправност и као таква безбедно се може поново користити.

Опрема која је категорисана као неисправна, расклапа се према прописаној процедури потребним алатима од стране обучених радника. Истовремено са расклапањем врши се сортирање компоненти и материјала који се добијају расклапањем електронске опреме на следеће групе:

• Пластика (ABS, PET, PVC, PC, HDPE, LDPE, HIPS, PP, PE, необележена пластика и др.) и делови од пластике
• Метали и делови од метала
• Напајања
• Гуме
• Каблови
• Акумулатори и батерије (Ni-Cd(Nickel-cadmium), Ni-MH(Nickel Metal Hydride), Li-ion(Lithium-ion), Pb(olovne) Li-Po, пираленске батерије, алкалне батерије)
• Екрани (катодне цеви CRT, LCD и плазма екрани)
• Електронске компоненте (штампане плоче, отклонске јединице, оптичке јединице, картице, процесорске и меморијске јединице и др.)
• Тонер касете и кертриџи
• Текстил
• Електромотори
• Други материјали

Након што радници извршене сепарацију и сортирање добијених материјала, врши се третман и привремено складиштење рециклабилних и нерециклабилних компоненти. У кругу Рециклажног центра врши се третман пластике, папира и картона, као и каблова. Пластика се у кругу Рециклажног центра разврстава на неколико категорија, а затим се меље, односно гранулира и као таква складишти у рециклабилни магацин, док се папир балира помоћу хидрауличне пресе. Каблови се третирају машином за скидање изолационог материјала, док се одређене врсте каблова у затеченом облику предају овлашћеним фирмама за поступање и третман.

Компоненте које се рециклирају у Републици Србији (гвожђе, пластика, бакар, алуминијум, прохром, стакло, гума, каблови и др.) предају се на даљи третман у за то овлашћена предузећа.

Компоненте које се не рециклирају у Републици Србији, одлажу се у посебно означеним посудама и амбалажи у специјализованим просторијама (привременим складиштима за нерециклабилне компоненте) по важећој законској регулативи. После сакупљених довољних количина појединих компоненти врши се њихово паковање и транспорт за извоз пошто у Србији тренутно не постоје прерађивачки капацитети за ове компоненте.

 

Медије

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook