Стручно усавршавање запослених у ОШ Вера Мишчевић

С Т Р У Ч Н О   У С А В Р Ш А В А Њ Е   З А П О С Л Е Н И Х   У

О Ш   В Е Р А   М И Ш Ч Е В И Ћ

  Дана 19.09.2020. године у нашој школи је одржан семинар “Како мотивисати ученика у 21. веку?” под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и у сарадњи са “Образовним импулсом” – Бечеј.

  Семинару је присуствовало 25 запослених у нашој школи, уз предузете мере у складу са епидемиолошком ситуацијом у држави.

  Наставници и учитељи су били подељени у две групе, реализатори су били одлично припремљени за предавање, а ми смо, као организатори, обезбедили све потребне услове за одржавање истог. Научили смо како да одговоримо захтевима које пред нас поставља ново информатичко доба и како да мотивишемо наше ученике помоћу доступних

“веб-алата”.

    Надамо се да ћемо усвојена знања искористити на најбољи начин, у корист наших ученика.

                                                                                                                                                                                                                    директор

                                                                                                                                                                                                                Бељин Борис

 

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook