VIII/2

 • Списак ученика
 • Распоред часова
 • Уџбеници
 • Одељењски старешина
Списак ученика:
 1. Ацкета Даница
 2. Бижић Слободан
 3. Гашпаровић Александар
 4. Илић Ивана
 5. Мркобрат Александра
 6. Орељ Бранислава
 7. Савић Немања
Распоред часова:
понедељак уторак среда четвртак петак
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.
Уџбеници:

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Читанка ''Речи мудрости''

 Klett

 В.Ломпаров, З. Несторовић, З. Грушановић

Граматика

 Klett

 В.Ломпаров, З. Несторовић, З. Грушановић

Радна свеска

 Klett

 В.Ломпаров, З. Несторовић, З. Грушановић

Енглески језик

Messages 4-уџбеник

 Klett

 Dianna Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy

Messages 4 radna sveska*

 Klett

 Dianna Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy

Ликовна култура

Ликовна култура 8

 Klett

 Сања Филиповић

Музичка култура

Музичка култура за 8. разред 

 Нови Логос

 Д. Михајловић Боган, А. Паладин

Историја

Историја за 8. разред основне школе

 Фреска

 Радош Љусић, Љубодраг Димић

Географија

Географија

 Завод 18320

 Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић

Физика

Физика

 Завод 18355

 Ј. Сетрајчић, Д.Kaпор

Математика

Збирка задатака

 Klett

 Б.Поповић, С.Манојловић, Н.Вуловић

Биологија

Биологија за 8. раз.

 Завод 18330

 Дмитар Лукушић, Слободан Јовановић

Хемија

Хемија

 Бигз

Миомир Ранђеловићc, Мирјана Марковић

Радна свеска са демонстрационим огледима

 Бигз

Миомир Ранђеловићc, Мирјана Марковић

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство уџбеник

 Бигз

 Никола Клем, Небојша Лазповић

Техничко и информатичко образовање

Техника и технологија

 Нови Логос

 Борислав Дакић, Љубодраг Димић

Техника и технологија збирка материјала

 Нови Логос

 Борислав Дакић

Немачки језик

Wir 4 -уџбеник

 Klett

 Djordjo Mota, Dragana Boos

Wir 4 -радна свеска

 Klett

             

 Djordjo Mota, Dragana Boos

Одељењски старешина: Милица Јовановић, наставник енглеског језика

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook