VII/3

  • Списак ученика
  • Распоред часова
  • Уџбеници
  • Одељењски старешина
Списак ученика:
  1. Бањанац Алекса
  2. Вујић Марко
  3. Гуљан Стефан
  4. Давидовић Давид
  5. Пауновић Катарина
  6. Пулетић Олга
Распоред часова:
понедељак уторак среда четвртак пета
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.
Уџбеници:

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Читанка ''Ризница речи''

KLETT

Наташа Станковић-Шошо

Граматика

KLETT

Весна Ломпар

Радна свеска

KLETT

Весна Ломпар Наташа Станковић - Шошо

Енглески језик

Enjoying English 7+cd*

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Катарина Ковачевић

Jonathan Pendlebury

Enjoying English 7 radna sveska*

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Катарина Ковачевић

Jonathan Pendlebury

Ликовна култура

Ликовна култура 7

Завод за уџбенике БЕОГРАД

др Здравко Милинковић Љиљана Теодоровић

Музичка култура

Музичка култура за 7. разред + ЦД

Завод за уџбенике БЕОГРАД

др Гордана Стојановић

Милица Рајчевић

Историја

Историја за 7. разред основне школе

KLETT

Бранка Бечановић          

Јелена Јеврић                       Звездана Петровић

Географија

Географија

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Милутин Тадић

Физика

Физика

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Дарко Капор                    

Јован Шетрајчић

Математика

Збирка задатака

Герундијум

С.Јешић, М. Игњатовић,      

Д. Мишић, Н.Бабачев

Биологија

Биологија за 7. раз.

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Бригита Петров                    Смиљка Стевановић           Катица Пауновић

Хемија

Хемија

ЛОГОС

Драгана Анђелковић             Татјана Недељковић

Радна свеска са демонстрационим огледима

ЛОГОС

Драгана Анђелковић             Татјана Недељковић

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство уџбеник

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Драган Маринчић, Драгољуб Васић Миодраг Стојановић

Техничко и информатичко образовање

Техничко и информатичко образовање

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Иван Тасић                  

Драгана Глушац

Радна свеска

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Иван Тасић                

Драгана Глушац

Конструктор УК7

EDUKA

Д.Голубовић Н.Голубовић

Немачки језик

Hurra, wir lenen Deutsch! 3 + cd

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Гордана Летић-Глишић Светлана Пантелић

Hurra, wir lenen Deutsch! 3 радна свеска

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Илдико Врачарић              

Ана Бабић, Цвијета Шмит Иванка Фајфер-Чагоровић

Одељењски старешина: Стеван Ђорђевић, наставник технике и технологије

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook