VI/3

  • Списак ученика
  • Распоред часова
  • Уџбеници
  • Одељењски старешина
Списак ученика:

1. Бањанац Алекса

2. Вујић Марко

3. Гуљан Стефан

4. Давидовић Давид

5. Здјеларић Теодора

6. Пауновић Катарина

7. Пулетић Олга

8.Романић Михајло

Распоред часова:

 

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

         
Уџбеници:

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Читанка''Чаролија речи''

KLETT

Наташа Станковић-Шошо

Граматика

KLETT

Весна Ломпар

Радна свеска

KLETT

Наташа Станковић-Шошо, Весна Ломпар

Енглески језик

Enjoying English 5+cd

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Зоран Ненезић,                      Jonathan Pendlebury

Enjoying English 5 radna sveska

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Зоран Ненезић,                   Jonathan Pendlebury

Ликовна култура

Ликовна култура 5

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Коста Богдановић                

мр Рајка Бошковић

Музичка култура

Музичка култура за 5. разред +ЦД

Завод за уџбенике БЕОГРАД

др.Гордана Стојановић,     Милица Рајчевић

Историја

Историја

KLETT

Бранка Бечановић            

Географија

Географија

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Јелена Ћалић                              Милован Миливојевић

Математика

Математика-уџбеник

Герундијум

С.Јешић, М. Игњатовић,

Д. Мишић,

Збирка задатака

Герундијум

С.Јешић, М. Игњатовић,      

Д. Мишић,

Биологија

Биологија за 5. разред + ЦД

БИГЗ

В.Сурчински Миковиловић Т.Станојевић

Радна свеска за биологију

БИГЗ

В.Сурчински Миковиловић Т.Станојевић

Техничко и информатичко образовање

Техничко и информатичко образовање

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Слободан Попов        

Марина Петровић

Радна свеска за техничко и информатичко образовање

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Слободан Попов               Никола Чудић

Конструктор УК5      

EDUKA

Д.Голубовић,

Н.Голубовић

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство уџбеник

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Драган Маринчић,

Драгољуб Васић

Немачки језик

Wir 1 уџбеник

KLETT

Ђорђо Мота

Wir 1 радна свеска

KLETT

Ђорђо Мота

Одељењски старешина: Стеван Ђорђевић, наставник техничко и информатичког образовања

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook