ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  

У току ове недеље, на занимљив начин, кроз разноврстан програм и активности, водили су нас наши гости и сама деца. Наиме, све је било подређено идеји и начину размишљања да деца схвате зашто је важно и како остварити пут здравог и срећног живота а без насиља.

План рада је направљен тако да се деца од другог разреда па све до старијих ученика подсете, а прваци чују и науче зашто је важно имати права која су тема, али и да имају пуну одговорност за своја чињења, изговорену реч.

Ученици су имали обавезу, која би требало да постане навика, а касније задовољство, да носе  воће (сваки дан).

Први дан је посвећен, управо, значају обележавања ове недеље. Свако је у свом разреду водио занимљиве разговаре са децом, слушао идеје, предлоге и дечја размишљања.

Другог данa су ученици из Сурдука посетили удружење жена „Јефимија“ из Сурдука, док смо у Белегишу уприличили посету њених чланица. На очигледан, занимљив начин нам је представљен десетогодишњи рад овог удружења, видели смо чиме се све баве и постављали им многа питања. Циљ је да се настави поштовање наше традиције ( веза са наставним предметом), као и да проширимо и чланство и асортиман онога што се ради. Гошће су нам биле госпође Јасмина и Љубица.

Трећи дан смо имали задовољство да идемо у ергелу коња „Мирела“ у Белегишу. Поред упознавања како се ради и шта се ради у ергели, жеља је била да развијамо љубав према животињама као и заштита природне средине у којој се крећемо како би се и животиње и људи здраво хранили.

Четвртог дана смо у оквиру свог разреда, на часу ликовне културе, сумирали сазнања, стварали идеје кроз стваралачки, креативни чин. Деца су добила задатак да, на основу свега до сада виђеног, испричаног, прикажу свој став, мишљење, разумевање, толеранцију, подршку свима оника којима је то потребно или као израз пријатељства.

На паноу су писма искрених жеља и лепих мисли, као и извињења, захвалности за нешто што је било важно.

Петог дана је планирано да ученици првог разреда буду примљени у Дечји савез. Уприличен је кратак програм њихових старијих другара.

Верица Жижовић