Стручна служба

 • Директор: Борис Бељин
 • Педагог : Бранка Јелеча, дипл. педагог
 • Секретар : Соња Шошо, дипл.правник
 • Шеф рачуноводства : Смиљка Грбић, струковни економиста
 • Административно – финансијски радник: Наташа Грубач
 • Библиотекар: Мирослав Топољски

Учитељи разредне наставе

 • Нада Пријић, наставник разредне наставе
 • Слађана Чанковић, професор разредне наставе
 • Снежана Павловић, наставник разредне наставе
 • Весна Опачић, професор разредне наставе
 • Мирјана Ђурић, наставник разредне наставе
 • Сања Бранковић, наставник разредне наставе
 • Душан Радојчић, наставник разредне наставе
 • Станислава Радиновић, наставник разредне наставе
 • Невена Рајшић, наставник разредне наставе
 • Ивана Давидовић, професор разредне наставе

Наставници: предметна настава

НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Емилија Јелачић, проф.српског језика
Мирјана Мирковић, проф.српског језика

НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Милица Јовановић, проф.енглеског језика
Сандра Стојић Јашовић, проф.енглеског језика

НАСТАВА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
Ана Балаж, проф.немачког језика

НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Ивана Маџаревић, наставник ликовне културе

НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Јелица Рондић, професор музичког васпитања

НАСТАВА ИСТОРИЈЕ
Гојко Вујачић, професор историје
Јелена Бељин, професор историје

НАСТАВА ГЕОГРАФИЈЕ
Бошко Путниковић, професор географије

НАСТАВА ФИЗИКЕ
Борис Дураковић, професор физике

НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ
Маријана Лончар, професор математике и информатике
Јелена Костић, професор математике

НАСТАВА БИОЛОГИЈЕ
Марина Ђорђевић, проф.биологије

НАСТАВА ХЕМИЈЕ
Данијела Солдо, проф. хемије

НАСТАВА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Стеван Ђорђевић, професор тeхнике и информатике

НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Мирослав Топољски, проф.физичког васпитања
Игор Митровић, проф.физичког васпитања

НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Славица Васић Илић, професор информатике и рачунарства

ВЕРСКА НАСТАВА
јереј Бранислав Јовановић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Гојко Вујачић, наставник историје

Продужени боравак

 • Славица Митровић, професор разредне наставе

Помоћно техничко особље

Спремачице:

 • Јасмина Вујић
 • Драгица Смуђа
 • Јасмина Пејиновић
 • Данијела Јојић
 • Дивна Радојчић
 • Рада Тодоровић
 • Vesna Jovanović
 • Nataša Bosanac
 • Jovanka Aleksić

Домари:

 • Ивица Кулешко