У нашој школи обележен је међународни дан толеранције. На првом часу 16. новембра издвојили смо време за темацки дан, кроз информативно-едукативни материјал који је повереник за заштиту равноправности припремио и упутио школама. Након тога ученици другог циклуса писали су поруке на тему толеранције, а најлепше и најинтересантније издвојили смо за заједнички пано. У писање порука укључило се и ненаставно особље. Дан раније 15. новембра у Сурдуку одржан је интегрисани час наставника грађанског васпитања и верске наставе са мешаном групом ученика оба циклуса на тему толеранције, дискриминације и људских права. Кроз свакодневни живот цркве, школе, нашег села, комшилука, прошли смо кроз примере када можемо бити више толерантни. Од данас 16. новембра постављена је „Поштица поверења“ којој можемо анонимно да оставимо поруке и питања педагошко-психолошкој служби. Поштицу је иницирало и креирало одељење 6-1 са својим старешином.

Наставник географије и грађанског васпитања
Путниковић Бошко