Дана 07.10.2021. године у фискултурној сали новог школског објекта у Белегишу реализована је радионица у оквиру теме -Одговоран однос према здрављу -. Радионицу су осмислили и реализовали са групом ученика седмог и осмог разреда, педагог Бранка Јелача, наставник географије Бошко Путниковић и наставник физичког и здравственог васпитања Мирослав Топољски.
Циљ радионице: Код ученика развијати свест о значају одговорног односа према здрављу са аспекта биолошке и друштвене основе човека и побудити их да поступају у складу са истим. Поруком радионице „Где год били – здрави били“ упућујемо на значај здравља, на предуслове доброг здравља, на очување истог.
У широкој лепези активности радионице истицали смо значај фактора доброг здравља и надасве нисмо заобишли здраву храну, правилан режим исхране,физичку активност, ритам дана…а посебну пажњу посветили смо друштвеној страни људског бића,а са аспекта сазнања и доживљаја тинејџера.
Препоруке тинејџерима које смо извели заједно: Промишљајте о свом здрављу, брините о себи и другима, дајте многима прилику да се угледају на вас, мислите својим главама,не будите поводљиви, информишите се правовремено, спремите се да се суочите са изазовима – кажите не пушењу,алкохолу,дрогама; кажите не насиљу ,интернет користите у разумној мери.Имајте сазнања о другима, а снагом воље, личним ставовима , правилним одлукама увек бирајте најбоље –одговоран однос према здрављу.

                                                                                                                     Бранка Јелача, педагог