У прилогу је понуда за осигурање ученика од последица несрећног случаја за школску годину 23/24