Дана 25.10. 2022. године у Сурдуку ученици наше школе посматрали су астрономски феномен „помрачење Сунца“. Ова појава из Србије видела се само делимично а услове посматрања отежало је и местимично облачно време. Уз помоћ маске за варење ученици су успели да виде месечеву сенку на Сунцу и практичо се подсете теме из географије, и природе и друштва.