Континуирани развој информационо-комуникационих технологија, као и све већа доступност интернета младима, омогућили су нове видове учења, забаве, комуникације, али и нове врсте ризика и насиља. Иако знамо да коришћење интернета може да има позитиван утицај на целокупни развој младих, омогућавајући им стицање дигиталних вештина неопходних у 21. веку, младима недостају вештине конструктивног коришћења интернета и заштите од потенцијалних ризика и насиља на интернету.

Током претходног периода, октобра и новембра, чланови Ученичког парламента наше школе били су врло активни. Истраживали су о насиљу, врстама насиља, последицама, али и о превенцији насиља. Посебну пажњу посветили су теми вршњачког и дигиталног насиља, будући да је дигитална комуникација готово свакодневни вид комуникације данашњих ученика. Након истраживачког дела, уследила је практична примена стеченог знања. Чланови Ученичког парламента израдили су презентацију о вршњачком и дигиталном насиљу са циљем превенције и подизања свести о овој теми међу својим вршњацима, али и указивања на значај толеранције, сарадње, емпатије и поштовања права и различитости. Презентација је приказана свим ученицима од првог до осмог разреда на часу одељењског старешине. Уз презентацију приказан је и кратак видео „Бирај речи, хејт спречи“ МУП-а. Израђен је плакат на тему „Интернет бонтон“, на којем су приказана пожељна и непожељна понашања на интернету, који је изложен у школском холу.

Јелена Петровић