Ученички парламент наше школе је приказао свим ученицима разредне наставе презентацију о дигиталном насиљу. Представници Ученичког парламента у Сурдуку, Мора Шобота, Сања Гуљан, Емилија Паравиња и Хана Ћућа су упознали ученике са појмом дигиталног насиља и дале смернице за сузбијање истог.