У четвртак 27 априла наш наставник географије учествовао је на онлајн састанку географске асоцијације Србије. У овом моменту наставник Путниковић Бошко је представник општинске придружнице наставника географије. У складу са годишњим планом рада са циљем да се унапреди положај предмета, одржан је онлајн састанак на тему такмичење из географије. Састанку је присуствовао и председник Српског географског друштва Иван Раткај. Размена искуства довела је до израде низа предлога који ће се наћи на размартању у Српском геограском друштву као предлози измене правилника такмичења. Предлози се тичу пре свега омасовљавања учесника, попларизације предмета, увођење такмичења у шести разед до похвала и начина рангирања такмичења.